ام آر وب| بروز ترین سایت

اخبار ، بازی ، دانلود ، دید در شب ، سرگرمی ، وبگردی

۱۷ مطلب با موضوع «فیلم با لینک مستقیم» ثبت شده است

زمان پخش و تکرار سریال قرعه

زمان پخش سریال قرعه در نوروز 95 هر شب ساعت 20:45 است.

زمان تکرار سریال سریال قرعه در دو نوبت ۰۸ : ۴۵ ﻭ ۱۴: ۳۰ خواهد بود.

دانلود تمام قسمت سریال های نوروز 95 کلیک کنید

موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

دانلود قسمت 27 سریال شهرزاد در آپارات

دانلود آنچه خواهید دید قسمت 27 سریال شهرزاد / تیزر قسمت ۲۷ آپارات

برچسب ها....... ﺗﯿﺰﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ , ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺗﯿﺰﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ , ﺗﯿﺰﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ, ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺗﯿﺰﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ , ﺁﻥ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺗﯿﺰﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ, Shahrzad 27 Trailer HD - ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ ۲۷ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ، ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ , ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺗﯿﺰﺭ , ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 , ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ , ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﯿﺰﺭ 27

ﺗﯿﺰﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ | ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺗﯿﺰﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 | ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺁﻥ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺗﯿﺰﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ... 1 ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺗﯿﺰﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ shahrzad. Saeed Yousefi ... Shahrzad 27 Trailer HD - ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ ۲۷ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ - Duration: 0:50. Mohsin chavoshi fan ... 205 m.youtube.com Shahrzad 27 Trailer HD - ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ ۲۷ ﺁﻧﭽﻪ

ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ - YouTube 1 ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ

ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ ۲۷ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ Seriale Shahrzad Part 27 HD - ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ

ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻬﺎﺏ ...

youtube.com

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 | ﻟﯿﻨﮏ ...

- ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻝ 95 nemonesoal.blog.ir/.../ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ- ﺁﻧﭽﻪ -ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ - ﺩ ... 18 ﺁﻭﺭﻳﻞ 2016 ... ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ : ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 ، ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ، ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ...

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 | ﻟﯿﻨﮏ ... - ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻝ 95

nemonesoal.blog.ir/.../ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ- ﺁﻧﭽﻪ -ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ - ﺩ ...

2 ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ... ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ : ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 ، ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ، ﺁﻧﻮﻧﺲ ﻗﺴﻤﺖ 27 ...

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ | ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ

nex1-music.nasrblog.com/ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ- ﺁﻧﭽﻪ -ﺩﺭ - ...

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ، ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ، ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ...

ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ | ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ

nex1-music.nasrblog.com/ ﺁﻧﭽﻪ -ﺩﺭ - ﻗﺴﻤﺖ -...

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ , ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ 27 | ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ...

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 | ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ | ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ

www​.javuni.ir/news/79561

10 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ... ﺗﯿﺰﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ، ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ، ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺗﯿﺰﺭ، ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ...

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ

www​.kolbenews.ir/.../ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ- ﺁﻧﭽﻪ -ﺩﺭ - ﻗﺴﻢ ... ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ , ﮐﻠﯿﭗ ﺍﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 , ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ 27 , ﺍﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ...

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ - ﺻﺎﺑﺮﻓﺎﻥ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ...

funsaber.ir/ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ- ﻗﺴﻤﺖ -ﺑﯿﺴﺖ - ﻫﻔﺘﻢ -27 ...

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ۲۷ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ. ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ۲۷ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻤﺎﯾﺶ ﻗﺴﻤﺖ ... ﺍﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺍﭘﺎﺭﺍﺕ

www​.cafepars.com/.../ ﺍﻧﭽﻪ-ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ - ﺩﯾﺪ -ﻗﺲ ...

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ , ﮐﻠﯿﭗ ﺍﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 , ﺍﻧﭽﻪ ﺩﺭ قسمت ۲۷ میبینیم

Shahrzad 27 Trailer Hd ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ ۲۷ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ free ... - Play magadan-news.info/.../ ... Search Shahrzad 27 Trailer Hd ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ ۲۷ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ. Shahrzad 27 Trailer HD - ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ ۲۷ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ. ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ www​.kolbenews.ir/.../ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ- ﺁﻧﭽﻪ -ﺩﺭ - ﻗﺴﻢ ... ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ , ﮐﻠﯿﭗ ﺍﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 , ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ 27 , ﺍﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ... ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 26 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ | ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ roozegaran.com/2016/04/.../shahrzad26/ 18 ﺁﻭﺭﻳﻞ 2016 ... ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ … Video Player ... ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ · ezat4. ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ 26 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ www​.cafepars.com/ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ- ﺁﻧﭽﻪ -ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ - ﺩﯾﺪ - ... ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 26 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ. ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 26 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ. ﻧﺎﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝ : ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ . ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ listenpersian.net/.../ ﺁﻧﭽﻪ-ﺩﺭ - ﻗﺴﻤﺖ -27 -ﺳﺮ ... ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ, ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺁﻫﻨﮓ , ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ... ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ 26 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ pixlove.rozblog.com/ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ- ﻗﺴﻤﺖ 26- - ... 18 ﺁﻭﺭﻳﻞ 2016 ... ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ, 0 ... ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ 26 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ‏( ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ‏) . ﮐﻠﯿﭗ ﺍﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 - ﯾﮏ ﭘﺎﺗﻮﻕ 1patogh.ir/.../ ﮐﻠﯿﭗ - ﺍﻧﭽﻪ-ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ - ﺩﯾﺪ -ﺳﺮﯾﺎ ... 11 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ... ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ . ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ۲۷ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ. ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ 23 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ | ﺧﺒﺮﺧﻮﺍﻥ necepatogh.d89.ir/.../ ﺁﻧﭽﻪ+ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ + ﺩﯾﺪ + ... ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 23 ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﻳﺪ , ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ 23 ﺳﺮﻳﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ , ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 23 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﻳﺪ , ﺗﯿﺰﺭ ﻗﺴﻤﺖ 23 ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ , ﺁﻧﭽﻪ ... ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ www​.webaks.ir/ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ- ﺁﻧﭽﻪ -ﺩﺭ - ﻗﺴﻤﺖ- 27 - ... 3 ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ... ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ , ﮐﻠﯿﭗ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺴﻤﺖ 27 ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ... ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 19 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ - ﻣﯿﻬﻦ ﻭﯾﺪﺋﻮ mihanvideo.com/.../ ﺁﻧﭽﻪ_ﺩﺭ _ ﻗﺴﻤﺖ 19_ _ ... ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 19 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ . 2,427. 27 ﺑﻬﻤﻦ .1394 ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ

موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﺧﻨﺪﻭﺍﻧﻪ


دانلود اولین قسمت فصل سوم خندوانه با لینک مستقیم

دانلود خندوانه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‏«ﺧﻨﺪﻭﺍﻧﻪ ‏» ﮐﻪ ﺳﺮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ‏( ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ‏) ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ 25 ﺍﺳﻔﻨﺪ 94 ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﺮﻭﺩ، ﺑﺎ ﺩﮐﻮﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ هر شب ساعت 23:00

ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻮﺩ

لینک دانلود ساعت ۰۰:۰۰ در اینجا قرار خواهد گرفت

موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

سری دوم ﺁﺭﺷﯿﻮ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎﯾﯽ ‏( Sooriland‏)

ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎﯾﯽ ‏(۱۳۶۱‏) ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎ ﻭ ﺳﺪﺍﭘﯿﺸﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻭﯼ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻃﻨﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺭﯾﻠﻨﺪ ‏( SooriLand ‏) ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‏« ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ‏» ، ‏« ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﮐﻬﻦ‏» ، ‏« ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ‏» ﻭ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺖ . ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ 2014 ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﻃﻨﺰ ‏« ﻣﺮﺗﺎﺽ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺁﺏ ﯾﺦ‏» ﻭ ?!» A L S ‏» ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ALS ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ .

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ Sooriland ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ . ﭘﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎﯾﯽ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﻟﯿﻨﮏ ﻭﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ‏( ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮ ‏) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

Rabbit at Station - Unlucky Rabbit at Station - RockStar ! Rabbit at station - Nowruz 90 Rabbit at station - Honest guy Pink Panther - Cinema Pink (by SooriLand) ﺍﻧﺪﺭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺳﮑﻮﺕ - ﻟﮏ ﻟﮏ ﻭ ﻻﮐﭙﺸﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻼﺳﯿﮑﯿﺪ ﺟﺮﺍ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺷﮑﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ؟ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎﻉ ﻋﻼﺩﯾﻦ ﻭ ﻏﻮﻝ ﭼﺮﺍﻍ ﺩﺭ ﻏﺎﺭ ﺟﺎﺩﻭ ﺭﺍﺯﻫﺎﯼ ﺷﻌﺒﺪﻩ ﺑﺎﺯ - ﺳﻮﺭﯼ ﻟﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ‏( ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ‏) - ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ - ﺍﭘﯿﺴﻮﺩ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ - ﺍﭘﯿﺴﻮﺩ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ - ﺍﭘﯿﺴﻮﺩ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ - ﺍﭘﯿﺴﻮﺩ ﭼﻬﺎﺭﻡ Singer Frog - SooriLand vs Alireza Aliresaa ﺩﻭ ﻭﯾﺪﯾﻮﮐﻠﯿﭗ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﺍﺳﺘﻨﺎﻫﺎﯼ ﮐﻬﻦ - ﭘﯿﺮﺯﻥ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺎﺟﺮ ﻋﻼﺩﯾﻦ ﻭ ﻏﻮﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺩﺍﻑ ﺩﻭ ﻋﻼﺩﯾﻦ ﻭ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺯﺑﻞ ﺧﺎﻥ ﺩﻫﻦ ﺑﺎﺯﻫﺎ ﺳﺮﻭﺵ ﻭ ﻣﻈﻔﺮ ! Mozaffar the cat ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ - ﺧﻮﻥ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻈﻔﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻈﻔﺮ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ ﺍﻟﮑﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﯼ ﺑﺎﺥ - ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻮﻃﻨﻢ ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎﻉ - ﭘﺪﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻡ ﺍﺳﺘﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﭘـﻨـﺪﯼ ﺍﺯ ﺧﺮﺱ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﻭ ﮐﺎﻟﺮﯼ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﻭﻧﻦ ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ - ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭ ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ- ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ- ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐـﻼﻍ ﭘـﺮ ! ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﻫﻔﺖ ﺩﺭﺱ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮔﺪﺍﯾﺎﻥ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﺭﻥ ﺷﯿﭙﻮﺭ ﺩﺍﺕ ﮐﺎﻡ ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ -ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﻣﺮﺩ ﻧﻘﺎﺵ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﺠﺴﺘﮕﺎﻥ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻮﻥ ﻣﺮﺗﺎﺽ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ - ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﻦ ﺩﺭ ﺩﻩ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ، ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺍﻭﺝ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺩﺭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ، ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ 1 - ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ 4 - ﻗﺪﯾﻤﺎ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ 3 - ﻟﺐ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ 2 - ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻣﺮﺗﺎﺽ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺁﺏ ﯾﺦ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ 5 - ﻗـﺒـﻠـﯿﻪ A-L-S ! ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ 7 - ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ ﺷﺶ - ﺍﻭﺟﻮﻻﺕ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ ﻫﺸﺖ - ﯾـﺒـﺲ ﭘﺪﺭ ﻋﺎﻗﻞ ﻭ ﭘﺴﺮ ﮐﺎﻫﻞ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎﻉ - ﻭﯾﮑﯿﻮﺯ ﺑﺪﻭﻓﻮﺩ ! bodofood.com ﮐﻠﻪ ﺷﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﻓﺮﺩﺍ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ - alibaba.ir ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ 9 - ﯾﮏ ﺳﺪﺍﯾﯽ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ 10 - ﮐﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﮐﻮﺭﻭﻣﻮﺯﻭﻡ ﺍﯾﮕﺮﮒ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ - ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ - ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﺪﺭ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ - ﮔﻨﺞ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ - ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﻗﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ‏( ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﻘﻨﺪ ‏) - ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ - ﺩﺭﺱ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻮﺍﺑﻎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ - ﺩﯾﺎﻟﻮﮒ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺍﺭﮊﻧﮓ ﻭ ﺁﻭﻧﮓ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ - ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻉ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﻭ ﺣﮑﻢ - ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﭼﯿﻨﯽ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ ﺟﻮﺟﻪ - ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﻬﻦ ﻗﺼﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ‏( ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﻘﻨﺪ ‏)- ﺳﻔﺮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ - ﺁﭘﺸﻦﻫﺎﯼ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ - ﻏﺬﺍﯼ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻪ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ - ﻏﺬﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻋﻘﺮﺏ - ﻭﯾﮋﻩ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺘﯿﮏ

دانلود تمام ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻭﺵ ﺭﺿﺎﯾﯽ ‏(Sooriland ‏)
موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ 25 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ 25 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ

تصویر

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ ۲۵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻓﺮﻣﺖ mp4

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ ۲۵ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﯿﺪﭘﻮﺭ ﺑﺎ ………

متاسفانه پخش نشد.
موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﯿﺪﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺴﻤﺖ 24

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ

تصویر

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﯿﺪﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ

ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ : ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺁﻗﺎﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ 22 ﺑﻬﻤﻦ ﺩﺭ ﺁﭘﺎﺭﺍﺕ ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ، ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ، ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ !

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ:

ﻣﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺍﻡ !

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺯﺩﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻡ !

ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺯﺑﯿﺮ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻢ !

ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﯿﻢ ! ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ 24 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺷﺐ 94/11/29 ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ : ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ‏( ﺯﺍﺩﻩ ۱ ﻣﺮﺩﺍﺩ ۱۳۴۷ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‏) ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪﺍﺭ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺸﺘﻢ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪ . ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﯿﺎﻥ ﺟﺪﯼ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺭﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻃﺮﺡ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻮﺩ .

ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪ . ﺭﻓﺖﻭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺴﯿﺞ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﮐﺸﺎﻧﺪ . ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۵ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺷﺪ . ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻄﺢ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ، ﺳﯿﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ، ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ، ﻣﺴﻌﻮﺩﯼ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﻣﮑﺎﺭﻡ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ، ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ، ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻋﻠﯿﺪﻭﺳﺖ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ .

ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﻓﻠﯿﭙﯿﻦ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﯾﻮﻧﺎﻥ، ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻭ ... ﺣﻀﻮﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۱ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﭙﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﮐﺎﺭ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺪﯾﺚ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ . ﺭﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺎﻡ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۴ ﺑﺎ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺵ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ" ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ . ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ۱۵ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﯿﺪﻩﺍﺳﺖ.

موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﯿﺪﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﯿﺪﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﻭ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﯿﺪﭘﻮﺭ

علی مطهری

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ

ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 15 ﺑﻬﻤﻦ 94 ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ 22

ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ : ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ 22 ﺍﻣﺸﺐ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﺍﺯ ﺁﭘﺎﺭﺍﺕ

========

ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻁ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺍﯾﺸﺎﻥ :

ﻧﻘﺺ ﺣﺰﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ !

ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ !

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﻩ !

ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻖ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ !

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﺳﻮﺱ ﺯﻧﯽ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ !

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺍﻣﺸﺐ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ

*** ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ...

ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ

ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ ‏(ﺯﺍﺩﮤ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۳۶، ﺗﻬﺮﺍﻥ ‏) ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮤ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﻫﺸﺘﻢ ﻭ ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﻥ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮤ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﮐﺎﻟﺘﺶ، ﺩﻭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻋﻠﯿﻪ ﻭﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ، ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻮﻡ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ، ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۳۶ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ . ﻭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۵ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﮥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﮥ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﮤ ﻓﻨﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﭘﺪﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۵۸، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭼﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ.

ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ، ﺑﺎﺁﻥﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺭﺷﺘﮥ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﮤ ﺍﻟﻬﯿﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺟﮥ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﮐﻼﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ . ﻭﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭘﺪﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﯿﺖ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺁﺛﺎﺭ ﭼﺎﭖﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺻﺪﺭﺍ ‏( ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻄﻬﺮﯼ ‏) ﻭ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ‏« ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮﯼ‏» ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﻭﯼ ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۰ ﺑﺎ ﻧﻮﻩ ﺷﯿﺦ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻋﺼﺮﺍﻥ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻘﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۲ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﯼ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻓﻮﻕﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﻭﯼ ۴ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪٔ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۹ : "ﺍﻭﻟﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ۲۴ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ، ﺩﻭﻣﯽ ﺭﺿﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ۱۹ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ، ﺳﻮﻣﯽ ﻟﯿﻼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ ﻫﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺣﺪﻭﺩ ۲ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ. ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭﯼ، ﻓﺮﯾﺪﻩ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﯿﺪ ﭘﻮﺭ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ 720p

موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد

ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﻭ

دانلود عکسهای از بازیگران سریال زعفرانی

تصویر

ﺳﺮﯾﺎﻝ , ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯽ , ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ , ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﻭ , ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﯽ

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺩﺍﻍ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ؛ ﻫﺎﺩﯼ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ " ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﯽ " ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﯾﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻧﻮﺷﺖ : " ﺩﺭﻭﻭﺩ، ﻋﻴﺪِ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﻬﻤﻮﻧﺘﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻳﺎﻝ ‏( ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﻰ ‏) ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ !.. ؛ ﮔﺮﻳﻢ ﭼﻰ ﻣﻰ ﮔﻪ...
موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

فیلم ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺠﺮ


ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺩﺍﻍ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ؛ ﺍﻣﺴﺎﻝ، ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﻪ ﻣﺠﺮﯼ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺍﺯ ﻣﺠﺮﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﯼ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺠﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ.

عکس های از مهناز افشار با بهرام رادان در جشنواره فیلم فجر

تصویر

ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﺮﻣﯽ,ﻣﺠﺮﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﯼ ﻋﮑﺴﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﻮﺷﺖ : " ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺮﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺠﺮ ﻭ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺣﺪت.

موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﺍﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﯿﺞ قسمت دوم

ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﺍﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﯿﺞ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﺻﻮﺕ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﺳﻮﻟﻤﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﯿﺞ، ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﻭ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺍﺭﻣﯿﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺍﯼ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﺍﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ yjc.ir

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﺍﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﯿﺞ

موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

دانلود برنامه من ایرانی هستم اراک


دانلود برنامه من ایرانی هستم با لینک مستقیم

به زودی لینک قرار میگره

موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

دانلود قسمت 97 سریال کیمیا با لینک مستقیم از آپلود بوی/شبکه دو سریال کیمیا

لینک قسمت نود هفتم سریال کیمیا 97 دانلود قسمت 90 سریال کیمیا از آپلود بوی
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻗﺴﻤﺖ 91 ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ


دانلود کیمیا

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻗﺴﻤﺖ 92 ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻗﺴﻤﺖ 93 ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ 94 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ 720p - ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
دانلود قسمت 95 سریال کیمیا 4 بهمن 94


لینک دانلود قسمت 96

دانلود قسمت 97 سریال کیمیا در دوشنبه 5 بهمن قرار میگره.

موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

دانلود قسمت 96 سریال کیمیا با لینک مستقیم

تا آخرین قسمت در اینجا گذاشته میشه به محض تمام سریال ازشبکه فعلا میتوانید قسمت های قبلی رو در اینجا دانلود کنید.

دانلود قسمت 96 سریال کیمیا با لینک مستقیم,دانلود قسمت 96 سریال کیمیا،سریال کیما قسمت 96,کیمیا ۹۶،سریال کیما در 4 بهمن 94,دانلود سریال کیمیا،سریال کیما با لینک مستقیم قسمت 96 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,

فعلا این قسمت هاش پخش شده…

ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺩ 96 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﯿﻤﯿﺎ

ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ : ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﮊﺍﻧﺮ : ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ : ﻣﻬﺮﺍﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽﻧﯿﺎ، ﺁﺯﯾﺘﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎﻥ، ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭﺷﯿﺮﺍﺯﯼ، ﻣﻬﺪﯼ ﭘﺎﮐﺪﻝ، ﻣﻬﺪﯼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺭﺿﺎ ﺗﻮﮐﻠﯽ، ﺳﯿﺪﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺿﯿﺎﯾﯽ، ﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮﭼﯽ، ﺑﯿﻮﮎ ﻣﯿﺮﺯﺍﯾﯽ، ﮐﻮﺭﺵ ﺯﺍﺭﻋﯽ، ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﺑﯿﻀﺎﯾﯽ، ﺁﺷﺎ ﻣﺤﺮﺍﺑﯽ، ﻣﯿﺮﻃﺎﻫﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ، ﺷﻬﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ، ﺳﻮﮔﻞ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ، ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﺷﻪ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺿﻮﯼ، ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﺍﺝ، ﺣﺴﻦ ﺗﺴﻌﯿﺮﯼ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻘﺎﻣﯽ، ﻋﻄﺎ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ، ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻧﮑﯿﺴﺎ، ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻃﺎﻟﺒﯽ، ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺛﺮﻭﺗﯽ، ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺠﺰﯼ، ﺭﻭﺡﺍﻟﻠﻪ ﮐﻤﺎﻧﯽ، ﻧﻮﯾﺪ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺱ، ﻣﯿﺮﻓﺮﺥ ﻫﺎﺷﻤﯿﺎﻥ ﻭ ... ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ :ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺵ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﺩﻻﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ.


ادامه مطلب...
موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

دانلود قسمت 95 سریال کیمیا با لینک مستقیم

ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺩ 95 ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﯿﻤﯿﺎ

ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ : ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﮊﺍﻧﺮ : ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ : ﻣﻬﺮﺍﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽﻧﯿﺎ، ﺁﺯﯾﺘﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎﻥ، ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭﺷﯿﺮﺍﺯﯼ، ﻣﻬﺪﯼ ﭘﺎﮐﺪﻝ، ﻣﻬﺪﯼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺭﺿﺎ ﺗﻮﮐﻠﯽ، ﺳﯿﺪﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺿﯿﺎﯾﯽ، ﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮﭼﯽ، ﺑﯿﻮﮎ ﻣﯿﺮﺯﺍﯾﯽ، ﮐﻮﺭﺵ ﺯﺍﺭﻋﯽ، ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﺑﯿﻀﺎﯾﯽ، ﺁﺷﺎ ﻣﺤﺮﺍﺑﯽ، ﻣﯿﺮﻃﺎﻫﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ، ﺷﻬﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ، ﺳﻮﮔﻞ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ، ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﺷﻪ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺭﺿﻮﯼ، ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﺍﺝ، ﺣﺴﻦ ﺗﺴﻌﯿﺮﯼ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻘﺎﻣﯽ، ﻋﻄﺎ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ، ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻧﮑﯿﺴﺎ، ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻃﺎﻟﺒﯽ، ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺛﺮﻭﺗﯽ، ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺠﺰﯼ، ﺭﻭﺡﺍﻟﻠﻪ ﮐﻤﺎﻧﯽ، ﻧﻮﯾﺪ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺱ، ﻣﯿﺮﻓﺮﺥ ﻫﺎﺷﻤﯿﺎﻥ ﻭ ... ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ :ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺵ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﺩﻻﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ.


ادامه مطلب...
موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

دانلود قسمت 12 برنامه سه شو

دانلود قسمت دوازدهم برنامه سه شوسه شو در دوم آبان ماهدانلود فیلم با لینک مستقیم امروز ساعت 00:00 با تشکر*-----* دانلود قسمت 11 با لینک مستقیم,قسمت یازده برنامه سه شو ----- ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎﺯﺩﻩ – ‏( ۹۴٫ 11 ٫01 ‏) ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺨﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ. *----------------------* دانلود قسمت دهم برنامه سه شودانلود قسمت 10 برنامه سه شولینک مستقیم برنامه سه شوﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻭ ﭘﺴﺖ : navafilm.ir
موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

دانلود قسمت بیست یکم 21 برنامه دید در شب در 8 بهمن 94

دانلود قسمت بیست یکم برنامه دید درشب


ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺍﻓﺸﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ 720 p - ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺁﭘﺎﺭﺍﺕ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺍﻓﺸﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺏ 360p - ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺁﭘﺎﺭﺍﺕ


ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺍﻓﺸﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 270p - ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺁﭘﺎﺭﺍﺕ

دانلود قسمت 21 برنامه دید در شب,قسمت بیست یکم ------------------دانلود با لینک مستقیم وقتی که پخش شداینم خلاصه قسمت بیستم *------*ﻧﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻣﺠﺮﯼ : ﺭﺿﺎ ﺭﺷﯿﺪﭘﻮﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ : ۱۳۹۴ ﻓﺮﻣﺖ : MP4 ﮊﺍﻧﺮ : ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ | ﮐﻤﺒﻬﻤﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺶ : ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۲۲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ : ۲۵۰ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ : ۶۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﺎ : ﻋﻠﯽ ﮐﻔﺎﺷﯿﺎﻥ، ﺍﻣﯿﺮ ﺗﺘﻠﻮ ،ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺟﻤﺸﯿﺪﯼ ،ﺩﮐﺘﺮ ﺻﺎﺩﻕ ﺧﺮﺍﺯﯼ ،ﺍﮐﺒﺮﻋﺒﺪﯼ ،ﺷﯿﻼ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ،ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮ ﺟﻮﺍﻧﻔﮑﺮ ،ﺳﺎﻻﺭ ﻋﻘﯿﻠﯽ ،ﻋﻤﻮ ﻫﺎﯼ ﻓﯿﺘﯿﻠﻪ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻮﺍﮐﺒﯿﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺍﻟﻬﺎﻡ ﭼﺮﺧﻨﺪﻩ ،ﺳﺤﺮ ﻗﺮﯾﺸﯽ ،ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺠﻮﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭﯼ ،ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺿﯽ ،ﺳﯿﺮﻭﺍﻥ ﺧﺴﺮﻭﯼ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﻬﻤﻨﺪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﯿﺪﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺮﻭﺍﻥ ﺧﺴﺮﻭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻫﺴﺖ.ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺴﻤﺖ ۲۰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ۷۲۰pلینک دانلود با لینک مستقیم برنامه دید در شب ** ***ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺴﻤﺖ ۲۰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۳۶۰ لینک دانلود مستقیم برنامه دید در شب قسمت بیستم ****منبع:www.mahandownload.comلینک برچسب ها:

دانلود قسمت 21 برنامه دید در شب،دید در شب قسمت ۲۱ ،قسمت 21 برنامه دید در شب آپارات,آپارات قسمت بیست یکم برنامه دید در شب،قسمت 21 دید در شب،مهمان قسمت ۲21,بیست یکم 21 دید درشب ،پنج شنبه بیست یکم برنامه دید در شب،قسمت ۲۱ یکم برنامه دید در شب،بیست یکم دید در شب ،۲۱ دید در شب آپلود بوی،قسمت 21, برنامه دید در شب با حضور

موافقین ۱ مخالفین ۰
سجاد

دانلود قسمت 10 سریال در حاشیه با لینک مستقیم

دانلود قسمت دهم سریال در حاشیه 23دی94 تصویر ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ 2 ﮔﺮﻭﻩ ﻓﯿﻠﻢ : ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ : 1394 ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ : ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ : ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ،ﺟﻮﺍﺩ ﺭﺿﻮﯾﺎﻥ، ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻏﻔﻮﺭﯾﺎﻥ، ﻧﺼﺮﺍ … ﺭﺍﺩﺵ، ﻧﯿﻤﺎ ﻓﻼﺡ، ﺭﺍﻣﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺼﯿﺮ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺍﻭﺟﯽ. ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ :ﻫﻮﻣﻦ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ” ﺳﻬﺮﺍﺏ ﮐﺎﺷﻒ ” ﻭ ” ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻋﺸﻘﯽ ” ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺷﯿﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭﯼ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻧﮕﺮﺍ ﺳﺖ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻮﺩ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ” ﺩﮐﺘﺮ ﮐﯽ ﻣﺮﺍﻡ ” ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﯿﺪ. منبع؛ mihanbaran.com دانلود امشب قرار میگیرد
موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد