ام آر وب| بروز ترین سایت

اخبار ، بازی ، دانلود ، دید در شب ، سرگرمی ، وبگردی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تهران» ثبت شده است

عکس های آهی و هاله در پشت بام تهران


اینم از عکس آهی با هاله

تصویر

تصاویری از آهی

تصویر

تصویری از بچه قیاس

تصویری از زن قیاس همراه با قیاس

تصویر

ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ : ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺲ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻮﻻﺩﻭﻧﺪ ﻭ ﺳﺎﻡ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ , ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻮﻻﺩﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺳﺎﻡ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺻﻤﺪﯼ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﻟﯿﻨﺪﺍ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﻟﻌﯿﺎ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻌﯿﺎ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﺎ ﺛﺮﯾﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺳﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻟﻌﯿﺎ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﻣﺠﯿﺪ ﻭﺍﺷﻘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺁﻫﯽ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺲ ﺁﻫﯽ ﻭ ﻫﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﻫﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ , ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ

موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد

نتیجه بازی ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ با استقلال تهران


زمان این بازی در 13 بهمن ساعت 14:30

نتایج بازی ذوب آهن و استقلال در 13 بهمن روز سه شنه

فیلم از نتایج بازی ذوب آهن و استقلال در بهمن 94

موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد